Navigation
Account
Sign in / Register
 • Sidebar
 • Showing all 5 results

 • Hạt trộn tổng hợp với nho khô – Seeberger (150g)

  150.000 

  Với sự lựa chọn kỹ của các loại hoa quả không có biến đổi gen, chín cây đồng thời áp dụng các phương pháp chế biến hoa quả khô không sử dụng hóa chất hay bổ sung đường để đảm bảo hương vị hoa quả thực tế, độ ngọt tự ...

 • MẬN SẤY KHÔ SEEBERGER

  170.000 390.000 

  Với sự lựa chọn kỹ của các loại hoa quả không có biến đổi gen, chín cây đồng thời áp dụng các phương pháp chế biến hoa quả khô không sử dụng hóa chất hay bổ sung đường để đảm bảo hương vị hoa quả thực tế, độ ngọt tự ...

 • MƠ SẤY KHÔ SEEBERGER

  190.000 430.000 

  Với sự lựa chọn kỹ của các loại hoa quả không có biến đổi gen, chín cây đồng thời áp dụng các phương pháp chế biến hoa quả khô không sử dụng hóa chất hay bổ sung đường để đảm bảo hương vị hoa quả thực tế, độ ngọt tự ...

 • NHO SẤY KHÔ ORGANIC 500g

  320.000 

  Với sự lựa chọn kỹ của các loại hoa quả không có biến đổi gen, chín cây đồng thời áp dụng các phương pháp chế biến hoa quả khô không sử dụng hóa chất hay bổ sung đường để đảm bảo hương vị hoa quả thực tế, độ ngọt tự ...

 • NHO SẤY KHÔ SEEBERGER

  150.000 350.000 

  Với sự lựa chọn kỹ của các loại hoa quả không có biến đổi gen, chín cây đồng thời áp dụng các phương pháp chế biến hoa quả khô không sử dụng hóa chất hay bổ sung đường để đảm bảo hương vị hoa quả thực tế, độ ngọt tự ...