CÁCH NHẬN BIẾT SỢI VẢI CÁC LOẠI VẢI

Trước khi quyết định nhuộm mới, làm đẹp lại quần áo, túi, giày v.v. với màu nhuộm Simplicol, chắc chắn các bạn sẽ đặt câu hỏi: Làm thế nào để phân biệt được các loại vải đây, và thành phần của sợi như thế nào? Trước hết cần phân biệt các sợi vải: Sợi Cotton […]