LEGO Duplo – Đặt hay không đặt?

Dạo này khá nhiều khách nhắn hỏi HÄYSTORE về Lego Duplo. Quả thực là trong thời gian đầu, khi quyết định cung cấp sản phẩm Lego này, HÄYSTORE cũng đã nghĩ đến các khách hàng bé nhỏ của mình và cũng rất muốn cung cấp cả Lego Duple theo dạng cân để cho các bé […]